Loge 96 Hasnæs - Historie

...                                         

                              Odd Fellow Ordenens historie i Ebeltoft.

Loge nr. 32 Esbern Snare i Aarhus får i 1913 en broder fra Ebeltoft, I løbet af 1920´erne kommer der et par stykker mere, og også i 1930´erne er der en tilgang af nye brødre fra Ebeltoft til logen.

Efter krigen fortsætter tilgangen og alle brødre fra Ebeltoft optages i loge 32

I 1948 dannes logeforeningen ” Hasnæs ”hvilke yderligere øger tilgangen af nye brødre fra Ebeltoftområdet.

I 1973 fejrer logeforeningen ”Hasnæs”  sin 25 års stiftelsdag, og foreningen har efterhånden fået så mange brødre, at man med tilslutning af brødre fra logeforeningen ” Søren Kanne ” Grenå kan blive ca. 30 brødre og altså nok til at danne en ny loge.

Arbejdet hermed går i gang, og med Storlogens tilladelse og bistand går arbejdet hurtigt mod målet, og der bygges et nyt hus til logens brug.

Den 9. marts 1974 indvies lokalerne til ordensbrug og lige 96 ” Hasnæs ” installeres under deltagelse med mange brødre fra loge nr. 32 ” Esbern Snare ” som også må stille med en ex-mester. Ingen af embedsmændene i den nye loge havde tidligere beklædt er valgembede.

De følgende år bliver meget vanskelige, ikke mindst som en ugunstig prioritering af den nye ejendom. Brødrene må yde meget store bidrag til driften, og dette forhold er med til at hæmme tilgangen af nye brødre.

Efter en række meget svære år, hjælper Storlogen omkring 1990 med et lån, så der opstår en fornuftig økonomisk situation, og brødrene spares for til stadighed at skulle drøfte økonomiske forhold.

Ved indgangen til året 1995 arbejders stabilt i logen, og har over de seneste 2 år været en flot fremgang, således at antallet af brødre nu er på 53.